× Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 14.07.2020 w ramach działalności CREWSHOP wprowadzamy kilka zmian:

 1. Centralizujemy magazyn z produktami DUTY PAID (kosmetyki, perfumy, biżuteria)– będzie zlokalizowany w o.KTW
 2. Wprowadzamy zmiany w zakresie realizacji dostaw:
  1. NA POKŁAD SAMOLOTU dostarczamy tylko i wyłącznie produkty DUTY FREE (funkcjonuje bez zmian w o.KTW, WAW, GDN)
  2. WYSYŁKA KURIEREM – bez zmian
  3. ODBIÓR W ODDZIALE – możliwy odbiór zamówienia tylko i wyłącznie w o.KTW, gdzie zlokalizowany będzie Magazyn Centralny CREWSHOP.
 3. W niedalekiej przyszłości wprowadzamy na platformie dodatkową opcję dostaw do paczkomatów INPOST.

Pozdrawiamy,
Zespół Crewshop

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez FERIER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 23 (kod pocztowy: 02-822), wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000498290, NIP: 5223012913, REGON: 147103230 (dalej jako: „Administrator”).

FERIER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zapewnia, że jej nadrzędnym celem jest zagwarantowanie osobom korzystającym z jej usług, w tym z serwisu internetowego dostępnego pod adresem domeny http://ferier.pl/ (dalej jako: „Serwis”), ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej jako: „Rozporządzenie”).

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy w odniesieniu do danych zgromadzonych w trakcie i w związku z wykonywaniem umów zawartych przez Administratora z Klientami za pośrednictwem Serwisu. Ma ona ponadto na celu wskazanie praw, które ma Pan/Pani w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych, a które wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia. Administrator podkreśla przy tym, że szanuje wszelkie dane przekazane zarówno czynnie, jak i biernie, przez osoby odwiedzające Serwis tj. Użytkowników Serwisu (dalej jako: „Użytkownik”, „Klient”) i dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.

Niniejsza Polityka określa ponadto zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies (tzw. „ciasteczka”).

Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z FERIER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych:

 • E-mail:
    - WAW: order@ferier.pl
    - KTW: ktw.order@ferier.pl
    - GDN: gdn.order@ferier.pl
    - POZ: poz.order@ferier.pl)
  (w temacie "DANE OSOBOWE”)
 • Poczta tradycyjna lub wniesienie pisma osobiście na adres: ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa (z dopiskiem „DANE OSOBOWE”).

I. Definicje.

 1. Administrator – oznacza FERIER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 23 (kod pocztowy: 02-822), wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000498290, NIP: 5223012913, REGON: 147103230, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: http://ferier.pl/.
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z Serwisu.
 6. Przetwarzanie danych osobowych- jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.

Definicje, o których mowa w § 2 Regulaminu Sprzedaży Sklepu dla załóg „Crew Shop” (dalej jako: „Regulamin”), pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.

II. Dane Administratora Danych Osobowych.

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FERIER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 23 (kod pocztowy: 02-822), wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000498290, NIP: 5223012913, REGON: 147103230 (dalej jako: „Administrator”). Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane mu przez Klienta za pośrednictwem Serwisu. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod następującymi adresami e-mail:

 • WAW: order@ferier.pl
 • KTW: ktw.order@ferier.pl
 • GDN: gdn.order@ferier.pl
 • POZ: poz.order@ferier.pl

III. Przetwarzanie Danych Osobowych.

Dane osobowe gromadzone przez Administratora przetwarzane są a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator pozyskuje informacje o Klientach w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu, a w szczególności podczas rejestracji oraz składania zamówienia, poprzez dobrowolne wprowadzanie przez Klientów dotyczących ich danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu dostawy, identyfikatora karty pokładowej oraz innych danych znajdujących się na karcie pokładowej (poprzez umieszczenie zdjęcia karty pokładowej).

Podczas wizyty w Serwisie automatycznie zbierane mogą być również dane Klientów zawarte są w plikach Cookies, dotyczące danej wizyty Użytkownika w Serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do Serwisu, czas korzystania z Serwisu. Administrator może również pozyskiwać informacje o Klientach poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego. Informacje takie podlegają logowaniu w warstwie serwerowej i są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych, nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny w szczególności danych takich jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej oraz danych wrażliwych.

Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia, w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu, w szczególności w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (cele handlowe i marketingowe). 

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody– przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu jej cofnięcia. Poczta kierowana do Administratora jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym rejestracji oraz dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej brak uniemożliwi Administratorowi podjęcie działania, którego ta zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę może cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane pracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania lub działania na rzecz Klienta, a ponadto podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu niezbędnych czynności, tj.: podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych. Administrator może również udostępniać zebrane dane podmiotom pośredniczącym w transakcjach płatniczych oraz dostawcom, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. Administrator może również udostępnić zgromadzone dane osobowe za zgodą użytkownika Serwisu lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.

Dane osobowe Użytkowników nie podlegają profilowaniu przez Administratora, czyli zautomatyzowanemu przetwarzaniu umożliwiającemu dostosowywanie prezentowanych treści do konkretnych grup odbiorców. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

IV. Uprawnienia Użytkowników.

Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Klientowi przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (dawniej: GIODO), gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

V. Pliki Cookies.

Jak większość stron internetowych nasza strona używa Cookies – celem podnoszenia jakości naszych usług. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Cookies nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkownika.

Administrator wykorzystuje pliki Cookies aby dostosować zawartość Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Administrator wykorzystuje pliki Cookies również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co w efekcie umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W ramach Serwisu stosowane są również pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć.

Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.  Użytkownicy mogą jednak zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, np. mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W przypadku braku zmiany ustawień w powyższym zakresie, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci Urządzeń. Zmiana ustawień plików Cookies może jednak ograniczyć funkcjonalność Serwisu, bowiem wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

VI. Logi serwera.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Pana/Pani adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedł Pan/Pani na stronę Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach Serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator Serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach Serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp. Uzyskane w ten sposób informacje nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie.

VII. Postanowienia końcowe.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności oraz Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.